This BrandYourself profile is automatically optimized to show up high in Google

Wim Knoppert

Wim Knoppert is natuurgeneeskundige en gespecialiseerd in behandeling van allergieën. "Na de prachtige resultaten die ik zag met Ayurveda heb ik mij hierin bekwaamd en later ook in behandeling van allergieën en hartcoherentie. Tesamen vormen zij een unieke aanpak bij onbalans en ziekte."


Wim Knoppert is Ayurvedic Practitioner en eigenaar van AyurWell. Wim: “Sinds begin 21e eeuw ben ik actief bezig met gezondheid en welbevinden vanuit de Ayurvedische gedachte. Na de prachtige resultaten die ik zag en las over Ayurveda ben ik mij gaan bekwamen in de Ayurveda. Ik heb mijn opleiding tot Ayurvedic Practitioner® in Nederland en deels in India gevolgd. Ayurveda is voor mij een ‘way of living’. Naast Ayurvedic Practitioner® ben ik sinds 2011 NAET® Practitioner. Ik heb ontdekt dat NAET een zeer effectieve methode is om allergieën aan te pakken. Verder pas ik NAET toe om een eventuele onbalans in de dosha’s te herstellen. NAET en Ayurveda vormen een complementaire aanpak van lichamelijke, geestelijke of energetische onbalans. Ik pas daarom beide methoden toe in mijn praktijk.”

Wim Knoppert's Background

Wim Knoppert's Experience

AyurWell: Bron voor een gezonde Balans at AyurWell

2011 - Present

Wim Knoppert is Ayurvedic Practitioner en eigenaar van AyurWell. Wim: "€œSinds begin 21e eeuw ben ik actief bezig met gezondheid en welbevinden vanuit de Ayurverdische gedachte. Na de prachtige resultaten die ik zag en las over Ayurveda ben ik mij gaan bekwamen in de Ayurveda. Ik heb mijn opleiding tot Ayurvedic Practitioner in Nederland en deels in India gevolgd. Ayurveda is voor mij een ‘way of living." Naast Ayurveda gebruik ik NAET als therapie voor het behandelen van allegieën en (voedsel)intolleranties. NAET is een bijzonder efficiente en effectieve methode om allergieën te behandelen. De combinatie van Ayurveda en NAET blijkt erg succesvol. Daarnaast geef ik regelmatig cursussen, workshops en lezingen. Neem voor een individueel consult contact met me op. Kijk op www. ayurwell.nl voor meer informatie.

Adviseur Programma Bureau at Provincie Gelderland

January 2012 - June 2012

Projectleider Implementatie Omgevingswet

Coordinator Innovatieve Experimenten- Crisis en herstelwet at Ministerie van Infrastructuur en Milieu

December 2009 - January 2012

IenM - DG Ruimte, directie Eenvoudig Beter Lid implementatieteam Crisis- en Herstelwet Coordinator Innovatieve Experimenten- Crisis en herstelwet Deelprogramma Vermindering Onderzoekslasten

Owner at Lakshmi Centrum Nederland

May 2001 - February 2011

Lakshmi Centrum Nederland Centrum voor een leven in overvloed Ayurveda Ayurvedisch therapeut

Coordinator Omgevingskwaliteit at Provincie Gelderland

January 2005 - November 2009

Leefkwaliteit Gezondheid Milieu

Beleidsmedewerker Milieu at Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

2003 - 2005

Onderzoek kwaliteit afstromend wegwater Beleidsmedewerker NVVP

Beleidsmedewerker afdeling water at Provincie Gelderland

1992 - 2003

Beleidsmedewerker Grondwaterbeheer Projectleider Grondwaterkwantiteitsbeheersplan

Hydroloog / adviseur at KIWA Onderzoek en Advies

August 1990 - February 1992

Adviseur Grondwatermodellering Drinkwaterwinning Adviseur Kwel-helling-modellering Eco-Hydrologie Adviseur Bodemsanering

Wim Knoppert's Education

HeartMath Benelux

2012 – 2012

HeartMath Heart Coherence Coach


Masterclass Gebiedsontwikkeling

2010 – 2010

Concentration: Mutual Gains Approach


EISRA Ayurveda

2004 – 2008

Ayurvedic Practitioner

Concentration: Ayurveda and the Mind


Open Universiteit Nederland

1992 – 1997

Concentration: Milieubeleid en -beheer


HBCS - Larenstein

1986 – 1990

Bachelor of Science

Concentration: Hydrology, Environmental Science


Wim Knoppert's Interests & Activities

Ayurveda, Natuurgeneeskunde, Wellness, Tantra, NAET, gezonde voeding, koken

© 2023 BrandYourself - Manage your online reputation